«یوان چین»، کانون توجه اقتصاد آمریکای لاتین


تهران – ایرنا – منابع چینی روز شنبه گزارش دادند افزایش صادرات چین به بولیوی از یک سو و بحران کمبود دلار آمریکا در بازار بولیوی از سوی دیگر، منجر به گفت و گوهایی باهدف جایگزینی «یوان» چین به عنوان یک ارز کارآمد در مناسبات تجاری این کشور منطقه آمریکای لاتین با قدرت اقتصادی شرق آسیا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183906/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86