گفت وگوی وزیران خارجه آمریکا و کره جنوبی درباره تحولات منطقه


تهران- ایرنا- منابع خبری جمعه شب گزارش دادند، وزیران خارجه آمریکا و کره جنوبی تلفنی درباره تحولات منطقه و جهان گفت وگو کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195963/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87