گفت وگوی تلفنی رهبران چین و آلمان


تهران- ایرنا- شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین در گفت وگو با همتای آلمانی‌اش گفت که پکن و برلین همیشه شرکای گفت وگو، توسعه و همکاری و همچنین همکار یکدیگر برای رسیدگی به چالش‌های جهانی بوده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84976279/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86