گام های چین برای دلارزدایی/استفاده از یوان در بازار سهام هنگ کنگ


تهران- ایرنا- با انجام معاملات تجاری دهها شرکت چینی به واحد پول یوان در بازار سهام هنگ کنگ، بین المللی شدن تدریجی ارز چین از روز دوشنبه (۲۹ خرداد) آغاز خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85142499/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%86%DA%AF