گام جدید چین برای نقش‌آفرینی در خاورمیانه؛ آیا فرمول پکن راهگشا خواهد بود؟


تهران- ایرنا – در ادامه نقش آفرینی های دستگاه دیپلماسی چین در خاورمیانه و نتایج قابل توجه تحرکات دیپلماتیک چینی ها به عنوان یک بازیگر جدید و مثبت در غرب آسیا، حالا وزیر امور خارجه چین از اعلام آمادگی کشورش برای تسهیل از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه و کاهش تنش ها میان رژیم اشغالگر قدس و فلسطینیان خبر داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086472/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%B4%D8%A7