کیم جونگ اون اهداف دفاعی کره شمالی در سال ۲۰۲۳ را اعلام کرد


تهران- ایرنا- کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اهدف جدید این کشور برای تقویت بنیه دفاعی در سال ۲۰۲۳ را تبیین و اعلام کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982057/%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF