کمک‌های چین به زلزله زدگان سوریه


تهران – ایرنا – چین اعلام کرد که حدود چهار و نیم میلیون دلار کمک نقدی و ۲ میلیون دلار کمک غیرنقدی به زلزله زدگان سوریه اختصاص می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024648/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87