کمک‌های وِیژه آمریکا به کره جنوبی و ژاپن بر علیه کره شمالی


تهران- ایرنا- مشاور امنیت ملی آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد این کشور به دنبال اتخاذ اقدامات موثر برای تقویت قدرت بازدارندگی گسترده متحدان خود از جمله ژاپن و کره جنوبی در برابر تهدیدات روز افزون نظامی کره شمالی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958296/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C