کره شمالی یک موشک قاره پیما شلیک کرد


تهران- ایرنا- منابع خبری بامداد جمعه گزارش دادند، کره شمالی یک فروند موشک قاره پیما شلیک کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059602/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF