کره شمالی متهم به حمایت تسلیحاتی از روسیه شد


تهران- ایرنا- آمریکا با انتشار عکس‌های تحویل تسلیحات و اسناد انتقال نفت از روسیه به کره شمالی، نگرانی‌ها درباره این مساله که کره شمالی ممکن است تسلیحات بیشتری در اختیار روسیه قرار دهد را افزایش داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140471/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF