کره شمالی: از سیاست سلاح هسته‌ای در مقابل سلاح هسته‌ای پیروی می‌کنیم


تهران – ایرنا- سفیر کره شمالی در روسیه اعلام کرد پیونگ یانگ از سیاست سلاح هسته‌ای در مقابل سلاح هسته‌ای پیروی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222640/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C