کره شمالی، رزمایش هوایی مشترک فرانسه با کره جنوبی را محکوم کرد


تهران- ایرنا – کره شمالی فرانسه را به دلیل برگزاری رزمایش هوایی مشترک با کره جنوبی که هفته گذشته برای نخستین بار انجام شد محکوم کرد و این اقدام را ” تحریک نظامی آشکار ” در راستای به خطر انداختن امنیت کره شمالی خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187472/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF