کره جنوبی کمک‌های نظامی بیشتری به اوکراین می‌دهد


تهران- ایرنا- یون سوک یئول رئیس جمهوری کره جنوبی در سفری سرزده به اوکراین گفت که سئول کمک‌های نظامی و بشردوستانه بیشتری در اختیار کی‌یف قرار خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170873/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF