کره جنوبی و آمریکا تشکیلات مشورتی هسته‌ای تشکیل می‌دهند


تهران- ایرنا – روسای جمهوری کره جنوبی و این کشور با انتشار بیانیه مشترک که اعلامیه واشنگتن نامیده شده است اعلام کردند دو متحد درنظر دارند تشکیلات مشورتی هسته ای به عنوان راهی برای تقویت گسترش بازدارندگی آمریکا که این کشور برای سئول فراهم می کند را شکل دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093425/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF