کره جنوبی ارسال مهمات به اوکراین را بررسی می‌کند


تهران- ایرنا – مشاور امنیت ملی کره جنوبی اعلام کرد موضوع ارسال مهمات و کمک تسلیحاتی از سوی کره جنوبی به اوکراین پس از بازبینی شرایط در میدان جنگ بررسی خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85121674/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF