کره‌جنوبی سامانه ضدپهپاد از اسرائیل می خرد


تهران- ایرنا – به دنبال ورود بی سابقه و خبرساز پهپادهای کره شمالی به آسمان همسایه جنوبی در روزهای اخیر، کره جنوبی برای جلوگیری از تکرار رویدادهای مشابه، در حال بررسی خرید سامانه های الکترونیکی رهگیری پهپاد از اسرائیل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992065/%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF