کاهش تولید و صادرات گازپروم


تهران – ایرنا – گازپروم، تولید کننده عمده گاز روسیه اعلام کرد که میزان تولید و صادرات گاز طبیعی این شرکت میان اول ژانویه تا ۱۵ نوامبر (۱۱ دی گذشته – ۲۴ آبان ماه) به ترتیب ۱۹ و ۴۳.۴ درصد کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84945296/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%85