کارشناس اروپایی: چین‌ستیزی، از ماموریت‌های رسانه‌های غربی است

فرگوسن معتقد است که چین باید استراتژی را درپیش گیرد تا با چنین اقداماتی مقابله کند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84908575/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی در ادامه سخنانش افزود : معتقدم بسیاری از نمایندگان رسانه های غربی به چین می‌آیند بدون اینکه قصد داشته باشند تصویری متعادل و منصفانه از این کشور ارائه دهند. آنها با این هدف به چین می آیند تا منفی ترین تصویر ممکن  از چین را ارائه دهند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از  شینهوا، دیوید فرگوسن معتقد است : رسانه های غربی به گسترش اطلاعات نادرست علیه چین به عنوان یک راهبرد آگاهانه و عمدی جهت تضعیف پیشرفت این کشور دامن زده اند و به بسط دادن احساسات منفی خصمانه درمیان مخاطبان بسیاری مشغولند که چیز زیادی درباره چین نمی دانند.

این کارشناس با تاکید بر اینکه نباید به عنوان یک تهدید به چین نگاه کرد، به روند پیشرفت چین در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: از زمانی که استراتژیست های غربی متوجه شدند پیشرفت های چشمگیر چین شروع شده و ادامه خواهد یافت و آن را به کشوری قدرتمند تبدیل خواهد کرد و به تدریج چین در اقتصاد بر آنها پیروز و مسلط خواهد شد، به فکر راه هایی برای مقابله با چین و متوقف کردن روند پیشرفت آن افتادند. 

این کارشناس اروپایی گفت: آمریکا با این واقعیت که دیگر کشور اول دنیا نخواهد بود کنار نیامده است و نمی آید. بدین ترتیب رقابت را  به موضوعی منفی و تهدید تبدیل می کند. این استراتژی کاملا آگاهانه علیه چین است. رسانه های غربی هر روز تصویری منفی از چین نشان می دهند و هیچ رسانه دیگری را که درباره چین حقایق و یا نکته مثبتی را بازتاب دهد، برنمی تابند.