ژاپن و آمریکا سامانه دفاعی برای مقابله با موشک‌های هایپرسونیک می‌سازند


تهران- ایرنا- منابع ژاپنی روز دوشنبه اعلام کردند که ژاپن و آمریکا به دنبال توسعه سامانه دفاعی برای مقابله با موشک‌های هایپرسونیک هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198107/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9