ژاپن نگران افزایش همکاری نظامی چین و روسیه


تهران- ایرنا – یوشیماسا هایاشی وزیر امورخارجه ژاپن درباره همکاری نظامی روسیه و چین در آسیا هشدار داد و گفت شرایط امنیتی در اروپا از زمان حمله روسیه به اوکراین جدا از منطقه هند-اقیانوسیه نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111761/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87