ژاپن بودجه دفاعی خود را افزایش می‌دهد


تهران – ایرنا – فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن به وزیران دفاع و دارایی کابینه خود دستور داد هزینه افزایش بودجه دفاعی ژاپن تا ۲ درصد تولید ناخالصی داخلی در سال مالی ۲۰۲۷ را تامین کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956832/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF