ژاپن از تعقیب جنگنده های روسی برفراز اقیانوس آرام خبر داد


تهران- ایرنا – وزارت دفاع ژاپن اعلام کرد که جت های جنگنده ژاپنی پس از ردیابی هواپیماهای نظامی روس برفراز اقیانوس آرام و دریای ژاپن به تعقیب آنها دست زدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122038/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF