چین: گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نباید چراغ سبزی برای تخلیه آب های آلوده ژاپن باشد


تهران- ایرنا – چین ضمن اعلام اینکه گزارش منتشر شده از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی نباید مجوزی برای تخلیه آب های آلوده به مواد رادیواکتیو ژاپن به درون اقیانوس باشد، ژاپن را ترغیب به همکاری با آژانس برای انجام مکانیسم نظارت درازمدت بین المللی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160446/%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87