چین قرنطینه کرونایی مسافران خارجی را لغو می‌کند


تهران – ایرنا – کمیسیون ملی بهداشت چین در گامی مهم در راستای کاهش محدودیت‌ها در مرزهای خود که از سال ۲۰۲۰ تا حد زیادی بسته شده‌اند، اعلام کرد: این کشور از ۸ ژانویه (۱۸ دی) الزام مسافران ورودی به قرنطینه را متوقف می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981536/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF