چین طرحی چهار ماده‌ای برای مقابله با مشکلات جهانی ارائه کرد


تهران- ایرنا- «هان ژنگ» معاون رئیس جمهوری چین در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل طرحی چهار ماده‌ای برای مقابله با مشکلات و چالش‌های جهانی ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235447/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF