چین: روابط پکن-واشنگتن با چالش های جدید مواجه شده است


تهران- ایرنا – چین گانگ وزیر امورخارجه چین در گفتگوی تلفنی با آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود موضع قاطع چین درباره نگرانی‌های کلیدی این کشور از جمله تایوان را مطرح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140000/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA