چین: روابط ما با روسیه فراتر از اتحاد نظامی است


تهران- ایرنا – وزارت امورخارجه چین در واکنش به بیانیه اجلاس ناتو که روابط چین و روسیه را تهدیدکننده نظم جهانی خوانده، روابط دو کشور را برپایه اصول عدم تقابل و جبهه گیری و هدف قرارندادن طرف سوم توصیف کرد و افزود روابط چین و روسیه اساسا با آنچه ناتو به عنوان ائتلافی نظامی انجام می دهد متفاوت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167888/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA