چین دو ماهواره به مدار زمین فرستاد


تهران- ایرنا- شرکت فناوری و علوم هوافضای چین اعلام کرد که بامداد جمعه دو ماهواره نظارتی را در مدار قرار داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052515/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF