چین خواستار لغو فوری تعرفه‌های آمریکا بر فولاد و آلومینیوم شد


تهران- ایرنا- وزارت بازرگانی چین چهارشنبه خواستار لغو فوری تعرفه‌های فوری آمریکا بر محصولات فولاد و آلومینیوم این کشور آسیایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85201527/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF