چین خواستار ادامه اجرای توافق کریدور غلات شد


تهران -ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به تعلیق اجرای توافق‌نامه بین روسیه و اوکراین گفت: پکن خواستار ادامه اجرای توافق بین مسکو و کی‌یف در راستای انتقال غلات به جهان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172790/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF