چین : حمایت نظامی آمریکا از تایوان امنیت منطقه را تهدید می کند


تهران-ایرنا- یک رسانه چینی اعلام کرد همزمان با اعلام سفر« لای چینگ ته» معاون رهبر تایوان به آمریکا، دولت آمریکا کمک های نظامی خود را به تایوان ارسال کرده است که می تواند تهدیدی برای امنیت منطقه باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183820/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF