چین: تنش زدایی بین فلسطین و اسرائیل یک اولویت ضروری است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز یکشنبه با اشاره به تشدید تنش‌ها میان فلسطین و اسرائیل گفت: اولویت اصلی این است که هر کار ممکنی را برای کاهش تنش انجام دهیم و از همه طرف‌ها، به ویژه اسرائیل دعوت کنیم به منظور جلوگیری از خارج شدن اوضاع از کنترل، خویشتن‌داری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013319/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA