چین تا سال ۲۰۲۷ یک فضاپیمای خدمه دار دیگر به فضا می فرستد


تهران- ایرنا- نسل آتی فضاپیمای سرنشین دار چین که می تواند تا هفت فضانورد را جابجا کند، قرار است برای اولین بار بین سال های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ به فضا پرتاب شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173889/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AF