چین: تاریخ آمریکا سراسر جنگ‌افروزی است


تهران- ایرنا-سخنگوی وزارت امور خارجه چین مقامات امریکایی را به مطرح کردن اظهارات خلاف واقع درباره پکن و سیاست‌هایش متهم کرده و امریکایی‌ها را گرفتار ذهنیت جنگ سرد دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960533/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA