چین: برای بازگرداندن روابط پکن و واشنگتن به مسیر درست، صداقت لازم است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه تاکید کرد طرف آمریکایی باید صداقت نشان دهد و با چین برای انجام اقدامات مشخص برای کمک به بازگرداندن روابط پکن و واشنگتن به مسیر درست همکاری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057723/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA