چین اولین مسیر هوایی حمل بار را فعال کرد


تهران- ایرنا- اولین فرودگاه مخصوص باربری چین در شهر «اژو» استان «هوبئی» روز یکشنبه نخستین مسیر هوایی حمل بار را فعال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955183/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF