چین: اقدام آمریکا در سرقت نفت سوریه غیرقانونی است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه چین روز یکشنبه اعلام کرد اقدام آمریکا در سرقت نفت سوریه کاملا غیرقانونی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960525/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA