چین: آسیایی‌ها با ورود ناتو به منطقه مخالفند/ژاپن از تاریخ عبرت بگیرد


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه چین، در واکنش به دیدار نخست وزیر ژاپن و نماینده ناتو، گفت: چین: آسیایی ها با ورود ناتو به منطقه مخالفند و ژاپن باید از تاریخ عبرت بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123030/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B9%D8%A8%D8%B1%D8%AA