چالش‌های چین، هند و بوتان برای توافق بر سر یک مسئله مرزی


تهران- ایرنا- زمزمه‌های توافق میان بوتان و چین بر سر سه راهی مرزی «دوکلام» برای رسانه ها و سیاستمداران هندی تنش ایجاد کرده است. با این حال هر سه کشور معتقدند این یک توافق سه جانبه است و هیچ یک بدون دیگری به نتیجه نهایی و صلح و ثبات در منطقه مرزی نخواهند رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096213/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C