پیشی گرفتن چین از آمریکا در فناوری‌های نوظهور


تهران- ایرنا- همزمان با عقب ماندن کشورهای غربی از گردونه رقابت‌های جهانی در تحقیقات و پژوهش‌های علمی، چین موفق شده است در سال‌های اخیر در ۳۷ مورد از ۴۴ فناوری کلیدی نوظهور حساس و با اهمیت به طور چشمگیر و خیره کننده‌ای از آمریکا و غرب پیشی بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045929/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1