پیشنهاد کانادا برای همکاری با کره جنوبی در راستای دفع تهدیدهای موشکی کره شمالی


تهران- ایرنا – جاستین ترودو نخست وزیر کانادا امروز چهارشنبه اعلام کرد که کشورش متعهد به افزایش همکاری نظامی برای کاهش تهدیدهای امنیت منطقه ای است و به همکاری با سئول برای خلع سلاح هسته ای و دفع تهدیدهای موشکی کره شمالی ادامه می دهد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/85113340/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C