پیشنهاد مودی برای ایجاد مجمع فضایی بریکس/ حمایت کامل هند از توسعه بریکس + فیلم


تهران- ایرنا- نخست وزیر هند در افتتاح دومین روز نشست گروه بریکس در شهر ژوهانسبورگ پایتخت اقتصادی آفریقای جنوبی گفت که برای تقویت پیوندها بین اعضای بریکس، پیشنهاد ایجاد مجمع اکتشاف فضایی و همکاری در زمینه فناوری و آموزشی را ارائه می کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208080/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87