پیش‌بینی سازمان ملل از کاهش رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳


تهران – ایرنا – سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری میلادی در نتیجه بحران غذا و انرژی ناشی از جنگ در اوکراین، تأثیر مداوم همه‌گیری کرونا، تورم مداوم بالا و وضعیت اضطراری آب و هوایی به طور قابل‌توجهی کاهش و به ۱.۹ درصد برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009930/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3