پکن و مسکو در سال جدید میلادی مبادلات خود را در تمامی سطوح تقویت خواهند کرد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: در سال جدید، دو طرف مبادلات خود را در همه سطوح تقویت کرده و به رشد روابط دوجانبه ادامه خواهند داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988164/%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%AD-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA