پاکستان و چین ۶ تفاهمنامه اقتصادی امضا کردند


اسلام‌آباد – ایرنا – همزمان با دهمین سال از اجرای طرح راهروی مشترک اقتصادی پاکستان و چین دولت‌های دو کشور با هدف توسعه همکاری‌های اقتصادی شش تفاهمنامه امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185691/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DB%B6-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF