پاکستان نشست مشترک با چین و طالبان افغانستان برگزار می کند


اسلام‌آباد- ایرنا – شبکه‌های خبری پاکستان امروز اعلام کردند که این کشور هفته آینده میزبان نشست مشترک با حضور وزیران امور خارجه پاکستان و چین و همچنین وزیر امور خارجه حکومت طالبان با دستورکار بررسی اوضاع افغانستان خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099113/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF