وعده کره شمالی برای روابط گسترده با روسیه


تهران- ایرنا – کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در چهارمین سالگرد نخستین اجلاس رهبران دو کشور کره شمالی و روسیه(۲۰۱۹) وعده داد روابط با روسیه تقویت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093338/%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87