وزیر ژاپنی: توکیو به دقت پکن را زیر نظر دارد

براساس این گزارش، روابط بین آمریکا و چین متشنج است و جنگ اوکراین همچنان بر اقتصاد جهانی سایه افکنده است.

در همین حال، وزیر امنیت اقتصادی ژاپن در مورد زنجیره های تامین گفت که تقویت این بخش برای نیمه هادی ها بسیار حائز اهمیت است.

در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۰)، شرکت خودروسازی تویوتا پس از آنکه تامین کننده قطعات یدکی کلیدی سیستم های رایانه ای را به دلیل حمله ای سایبری خاموش کرد، تولید خود را به حال تعلیق در آورد.

تاکایچی که به مواضع جنگ طلبانه نسبت به همسایه قدرتمند ژاپن معروف است، پست خود را در ماه جاری در میانه افزایش سطح آگاهی دولت توکیو نسبت به امنیت اقتصادی در اختیار گرفت.

تاکایچی اظهار داشت: می بینیم که شرکت ها پایگاه های تولیدی شان را به ژاپن منتقل می کنند.

وی تاکید کرد که بهبود سطح همکاری با متحدان از جمله آمریکا، یک اصل کلیدی خواهد بود.

این مساله، ضربه ای به این شرکت خودروسازی برای جبران تولید از دست رفته اش در ابتدای سال جاری بود.

وی افزود: این یک پیشرفت مطلوب از منظر امنیت اقتصادی است، اما همچنین باید اطمینان یابیم که حمایت داخلی کافی وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84870314/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%82%D8%AA-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از دفتر خبرگزاری بلومبرگ در توکیو، وی گفت: ما باید مراقب کشورهایی از جمله چین باشیم که ممکن است بر امنیت اقتصادی ما تاثیرگذار باشند.

بهبود اقتصادی ژاپن از همه گیری کرونا در مقایسه با دیگر اقتصادهای پیشرفته، کند بوده است. در این میان، یک سری حملات سایبری، فعالیت های اقتصادی در این کشور را مختل کرده است.

توکیو سال گذشته موفق شد شرکت تولیدکننده نیمه هادی تایوان را یکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده در جهان است، به ساخت یک کارخانه در ژاپن مجاب کند.

به  همین سبب، فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن گفت که امنیت اقتصادی، نیاز اساسی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در برنامه سیاست اقتصادی وی است.