وزیر خزانه داری آمریکا به چین سفر می‌کند


تهران – ایرنا– یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا خبر داد، جانت یلن، وزیر خزانه داری این کشور، به عنوان بخشی از تلاش دولت بایدن برای بهبود روابط آمریکا و چین، پنجشنبه به پکن سفر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158208/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF