وزیر خارجه کره شمالی: به افزایش آمادگی برای مقابله با تهدیدهای آمریکا ادامه می دهیم


تهران- ایرنا- «چوئه سون هویی» وزیر خارجه کره شمالی گفت تا زمانی که تهدیدهای نظامی آمریکا و متحدانش از بین نرود ،پیونگ یانگ به اتخاذ «اقدامات لازم ادامه می‌دهد.»


منبع: https://www.irna.ir/news/85089081/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C